இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள் / Happy Deepavali

1 comment so far

S VEIJAYA A/P SUPRAMANI Posted on 3:48 pm - Nov 2, 2021

கங்கார் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் உள்ளம் கனிந்த இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply